Scenprogram 2022

PROGRAM FREDAG 17/6
10.00 Invigning Mittpunkt Skog
Lotta Finstorp, Landshövding för Norrbottens län

10.20 Hej och välkommen till Överkalix
Anne Jakobsson, kommunalråd Överkalix kommun

10.40 Skogsägaren – miljöbov eller klimathjälte?
Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten och Rolf Hjärtberg, skogs- och  viltansvarig ledamot i LRF Norrbotten

12.00 Samtal om skogen 
Föreningen Skogens generalsekreterare Johan Larsson leder ett samtal om skogen och skogsbruket tillsammans med Johan Eriksson, medlemschef, Norra Skogsägarna, Anders Pettersson, förvaltare Tärna-Stensele Allmänningsskog och Ulrika S Lundberg, ansvarig skogsprogrammet, Länsstyrelsen Norrbotten.

13.00 Familjeskogsbrukets möjligheter
Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten och Rolf Hjärtberg, skogs- och  viltansvarig ledamot i LRF Norrbotten

14.00 Hur förbereder man ett generationsskifte?
Anneli Ottosson Ludvig & Co

15.00 Viltanpassad skogsskötsel - vad bör jag tänka på?
Johan Larsson, generalsekreterare, Föreningen Skogen ger svaren. Johan frågas ut av David Persson, medlemsansvarig, Föreningen Skogen.

16.00 Ge dina plantor en bra start i livet - om forskning och försök med näring för skogsplantor
Fredrik Östlund från Arevo om resan från forskning vid SLU till innovationer för ökad skogstillväxt

 

PROGRAM LÖRDAG 18/6
10.00 Hej och välkommen till dag 2
Jonas Dahlberg VD Nolia

10.20 Skogsägaren – miljöbov eller klimathjälte?
Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten och Rolf Hjärtberg, skogs- och  viltansvarig ledamot i LRF Norrbotten

11.00 Samtal om skogen
Föreningen Skogens generalsekreterare Johan Larsson leder ett samtal om skogen ur ett ekonomiskt perspektiv tillsammans med Rolf Hjärtberg, skogsägare, och Hans Heikki, kontorschef Gällivare, Sparbanken Nord. 

12.00 Globalt behov av mera skog – vad kan vi lära från vårt nordliga perspektiv?
Anders Malmer, SLU

12.30 Ge dina plantor en bra start i livet - om forskning och försök med näring för skogsplantor
Fredrik Östlund från Arevo om resan från forskning vid SLU till innovationer för ökad skogstillväxt 

13.00 Viltanpassad skogsskötsel - vad bör jag tänka på? 
Johan Larsson, generalsekreterare, Föreningen Skogen ger svaren. Johan frågas ut av David Persson, medlemsansvarig, Föreningen Skogen.

14.00 Familjeskogsbrukets möjligheter
Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten och Rolf Hjärtberg, skogs- och  viltansvarig ledamot i LRF Norrbotten

15.00 Hur förbereder man ett generationsskifte?
Anneli Ottosson Ludvig & Co