Om

Mittpunkt Skog har gjorts möjligt tack vare medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Mittpunkt skog riktar sig till alla som har skogen i sin vardag, oavsett om det är i jobbet, som skogsägare, som delaktig i skogsägande eller skogsvårdande, uppskattar att vistas i skog eller på annat sätt engagerad i frågor eller ämnen som gäller skogen. 

Det här är en mötesplats för hela familjen, det finns något för alla.  Förutom alla utställare är det också en mötesplats för den som vill göra affärer, utbyta erfarenheter, öka sin kunskap och utveckla sina verksamheter.  Sedan är vårt mål att hela Överkalix ska sjuda av aktiviteter och arrangemang, här vill man stanna flera dagar för att ta del av allt som händer både på dag- och kvällstid.  

EU-projekt

Syftet med mässan är att bidra till utveckling och förnyelse av det privata skogsbruket samt väcka intresse för skogen bland barn och ungdomar. 

Målet med projektet är att skapa ett mötestillfälle, Mittpunkt Skog, som erbjuder en Skogsmässa med utställningar samt ett Skogsforum med kringaktiviteter i form av föreläsningar, seminarier och underhållning.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling finansierar projektet. Mässan är ett Eu-finansierat projekt