Familjeskogsbruket i fokus för ny mässa i Överkalix

Nästa sommar, 17-18 juni 2022, är det dags för en helt ny skogsmässa att öppnas i Överkalix.  Mässan har fokus på det privata familjeskogsbruket i norra Sverige och kommer att bestå av mässa, utställningar och ett skogsforum med bland annat konferenser, utbildningar, workshops och seminarier.

Mittpunkt skog riktar sig till alla de som har skogen i sin vardag, oavsett om det är i jobbet, som skogsägare, som delaktig i skogsägande eller skogsvårdande, uppskattar att vistas i skog eller på annat sätt engagerad i frågor eller ämnen som gäller skogen.