Utställarinformation

Här kommer viktig information kring ditt deltagande på Mittpunkt Skog 2022 i Överkalix. Läs noggrant igenom informationen och delge innehållet till samtliga som kommer att jobba i montern under mässan. Vi hoppas att du vidtar alla förberedelser, såsom att beställa monterservice, i god tid innan mässan! På detta sätt sparar både du och vi tid och allt flyter smidigt. Vi ser fram emot en spännande mässa med intressanta möten, nyfikna besökare och spännande nyheter! Välkomna till Överkalix och Mittpunkt Skog 2022!

Allmänt

Adress för gods

Godsadress: Ishallen, Skolgatan 8, 956 31 Överkalix. Ange mässans namn samt ert företagsnamn och monternummer (se Utställarlista) 

 

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

Bokningsvillkor

YOU CAN FIND OUR GENERAL PROVISIONS IN ENGLISH HERE.

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).

Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor
Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Biljetter faktureras med 10 dagars betalningsvillkor eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Alla Nolia AB:s allmänna bestämmelser hittar du i denna pdf.

Bevakning

Bevakning av mässområdet sker från och med mässans inflyttning tisdag den 14 juni kl 16.00 till och med mässans utflyttning söndag 19 juni kl 12.00 utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR).  

Bilparkering

Utställarna har fri parkering på utställarparkeringen, hämta ett P-kort i mässans servicecenter.   

Café och lunchrestaurang

Det finns två restauranger:  

R1 utomhus som erbjuder souvas i pitabröd, smörgåsar, alkoholfria drycker, barnmeny bestående av pannkakor samt kaffe och fikabröd. 

R2 1 tr upp i inomhushallen serverar fika, smörgås samt kokt palt med stekt fläsk. 

 

 

Försäkringar

Nolia fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar er att teckna försäkring i ert försäkringsbolag.

 

Information/Servicecenter

Här anmäler du din ankomst, hämtar parkeringskort, beställer monterservice m.m.

Vi hjälper dig med alla dina frågor under inflyttning, genomförande och utflyttning. Telefon under mässan: 0730-880 330. 

Kontakt

Vi finns ute på området för att hjälpa dig under inflyttning, genomförande och utflyttning. 

Nolias Information: 0730-880 330

Kristin Olsson, projektledare: 070-255 61 95

Erik Säfvenberg, pressansvarig: 072-23 62 600

Göran Forsman, mässbyggnation: 070-631 25 12 

Jonas Dahlberg, VD Nolia, 070-584 11 60

Utställar- och parkeringskort

Utställarkort behövs inte då mässan har fri entré. 

Parkeringskort för utställare hämtas i informationen på mässan fr. o m torsdag 16 juni klockan 08:00. Korten skall vara fullständigt ifyllda och parkeringskorten uppsatta på bilens vindruta för att gälla. Behöver du dem i förväg så maila till monica.pettersson@nolia.se så skickar vi dem per post. Parkering för utställare finns på anvisad plats på mässområdet. 

Öppettider

Mässans öppettider:
Fredag 17 juni        09:00-17:00
Lördag 18 juni       09:00-16:00

Områdets öppettider för utställare:
Torsdag 16 juni       07:00-20:00 
Fredag 17 juni        07:00-17:00
Lördag 18 juni        08:00-17:00
Söndag 16 juni       08:00-12:00

Mässinformation/servicecenter:
Torsdag 16 juni         08.00-20.00
Fredag 17 juni          07.00-17.00
Lördag 18 juni          08.00-17.00

 

Monter

El och gasol

ELUTRUSTNING Det är viktigt att man som utställare har en elutrustning som är felfri. Tänk speciellt på följande:

– Utomhusmontrar ska ha material som är avsedda för utomhusbruk.

– Kabelvindor ska användas enligt tillverkarens anvisningar och får inte placeras liggande med uttagen uppåt.

– Skarvuttag och uttagslister ska ha rätt skyddsklass och ha pet-skydd.

– Skarvuttag och uttagslister ska placeras så att de inte hamnar i vatten.

– Belysning/belysningsslingor ska vara hela och kabeln får inte dras ut ur dragavlastningen.

Källa: Elsäkerhetsverket.

GASOL Reglerna för hantering av komprimerade gaser till exempel gasol har skärpts eftersom läckande gasol är en potentiell säkerhetsrisk. Kontakta Överkalix kommuns brandförsvar om du har frågor kring din gasolhantering.

 

Golv

Utomhus: Gräs, grus m.m. 

Hyr utrustning

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder vi på Nolia en rad tjänster inför ditt mässdeltagande. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver inför ditt mässdeltagande. Det blir snabbt och enkelt att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är mycket enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår montershop, så finns allt på plats när mässan börjar.  OBS: Använd alltid din bokningsreferens vid beställning. Du hittar den på din bokningsbekräftelse.

I Nolias information/servicecenter kan du göra sista-minuten-beställningar till din monter i mån av utbud. Observera att beställd monterservice är bindande.  

Två saker du bör tänka på:

- Boka ditt tält i god tid om du inte har eget med dig. Du kan även komplettera med golv. Sista bokningsdag 31 maj.
- Eluttag ingår inte i, detta beställer du via vår montershop

Vill du ha personlig hjälp med din beställning? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Peter Kattilasaari
+46 (0)70 535 34 49
peter@nolia.se

Monica Pettersson
0730-880 330
monica.pettersson@nolia.se

 

 

Städning

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen.

 

Marknadsföring

Press

Vi vill gärna lyfta fram nyheter, spännande idéer och aktiviteter som besökare och press kan möta på mässan. Därför har du möjlighet att maila in till oss pressreleaser som vi kan förmedla till våra kontakter med pressen. 

Kontakta marknadschef Erik Säfvenberg, +46 (0)72 236 26 00, erik.safvenberg (at) nolia.se

Visa att du är med

Visa dina kunder att du är med på Mittpunkt Skog

Ladda ner vår logotyp här

Ladda ner Mittpunkt Skogs logo - pdf
Ladda ner Mittpunkt Skogs logo - eps
Ladda ner Mittpunkt Skogs logo - jpg

Ladda ner Mittpunkt Skogs logo - png
Ladda ner Mittpunkt Skogs logo Brun - png

Ladda ner Mittpunkt Skogs logo Grön - png
Ladda ner Mittpunkt Skogs logo Vit - png

Skulle ni behöva något annat marknadsmaterial är ni välkomna att höra av er till marknadschef Erik Säfvenberg på erik.safvenberg@nolia.se

 

 

 

Inflyttning

Godshantering

Gods till er monter får tidigast skickas med ankomst tisdag den 14 juni klockan 08:00.

Ange alltid "leveransdatum” till mässan den 2022-06-14 eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.

Godsadress: Ishallen, Skolgatan 8, 956 31 Överkalix. Ange mässans namn samt ert företagsnamn och monternummer.

OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer.

Gods som ankommer tidigare måste av utrymmes- och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad, såvida inte annat har överenskommits med Nolia. Utkörning av gods till er monter debiteras per timme. Kostnaden för godshantering kommer att debiteras av Nolia med 700 kr/timme plus moms (minsta debiterade kostnad är 700 kr).

Allt gods som kommer till Mittpunkt Skog kommer till vår mässpedition och hanteras på mässområdet av Nolias mässpedition, dvs lossning, lastning, traktorlyft. Kontaktperson Göran Forsman, 070-631 25 12.

Inflyttning

Utställaren anmäler sin ankomst till Nolias information/servicecenter.

Skickat gods kommer att finnas i er monter. Din monter är tillgänglig från och med torsdag 16 juni kl 07.00 Tidigare tillträde endast efter överenskommelse med Nolia. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast fredag 17 juni kl.09:00  

Områdets öppettider för utställare:

Torsdag 16 juni       07:00-20:00
Fredag 17 juni        07:00-17:00
Lördag 18 juni        08:00-17:00
Söndag 16 juni       08:00-12:00

 

Tomemballage

Emballage som skall återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden enligt Nolias hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn. 

Utflyttning

Utflyttning

Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Mittpunkt Skog. Utflyttning får påbörjas tidigast lördag 18 juni klockan 16:00. Utflyttningen ska vara klar senast söndag den 19 juni klockan 12:00. Vid eventuella frågor rörande utflyttning, kontakta Göran Forsman mobil 070-631 25 12.