Skogskonferens

Överkalix centrala läge i Norrbotten, mitt i ett rikt skogslandskap, närheten till många skogsägare och skogsintresserade inom en 30 mils radie har gjort att Överkalix kommun och övrigt näringsliv vill tillvarata de unika förutsättningarna och utveckla en attraktiv skogsmässa med fokus på familjeskogsbruket i norra Sverige.

Senare under året kommer även en hybridkonferens att genomföras, en skoglig arena för nätverkande, kompetensspridning och inspiration.