Överkalix

14 - 15 juni 2024

Vann du?

Familjeskogsbruket i fokus för ny mässa i Överkalix

Privata familjeskogsbruket står i fokus för den nya skogsmässan Mittpunkt Skog i Överkalix som hålls i tätorten Bränna 17-18 juni.

Läs mer

Mittpunkt skog är en del av ett EU-projekt som gjorts möjligt tack vare medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om projektet här.  

 

Tips från teamet

Nedan hittar du lite handfasta tips från Mittpunkt skog-teamet

Fyra bra anledningar att ställa ut på mässanFörsta

skogsmässan i Norrbotten

69

utställare

19 000

privata skogsägare i Norrbotten

!

visessakert.se

Pratbubbla med texten "Vi ses sakert.se"

Mittpunktskog och Nolia AB stöttar initiativet Vi ses säkert. Läs mer om projektet på visessakert.se

Samarbetspartners

Innovaprint
Föreningen skogen

Mittpunkt Skog har gjorts möjligt tack vare medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.